STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
O NAS
KADRA OŚRODKA
OFERTA PLACÓWKI
GALERIA
DOKUMENTY DO POBRANIA
NAUKA ZDALNA
KONTAKTOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Jabłonce jako samodzielna placówka oświatowa funkcjonuje od stycznia 2012 roku. Wcześniej Podopieczni Ośrodka byli objęci zajęciami w OREW-ie w Nowym Targu, w którym w 2001 roku utworzono zamiejscową filię Ośrodka w Jabłonce. Zajęcia odbywały się w małym budynku, którym dysponowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jabłonce. Sale, w których uczyli się Podopieczni były dobrze wyposażone we wszelkie pomoce potrzebne i  do prowadzenia   kompleksowych   zajęć
z zakresu edukacji, rehabilitacji i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Ośrodek w Nowym Targu sprawował nad Filią nadzór merytoryczny i zatrudniał kadrę do końca roku 2011. Na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia kształcenia specjalnego w Jabłonce uczęszczało około 15 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub głębokim stopniem upośledzenia umysłowego – realizując tym samym obowiązek szkolny.

W   2012 roku – dzięki staraniom Zarządu Koła PSONI w Jabłonce Ośrodek stał się samodzielną placówką – zajęcia odbywają się   w   nowym budynku.     Obecnie       OREW w Jabłonce zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi     grupowymi       prowadzonymi w Placówce oraz indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi prowadzonymi w domu dziecka obejmuje 13 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Z zajęć kształcenia specjalnego w Ośrodku    korzysta         17   dzieci z niepełnosprawnością         intelektualną       w     stopniu       umiarkowanym       lub      znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podopieczni OREW do Placówki przyjęci zostali na podstawie wniosku rodzica oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o    potrzebie    zajęć    rewalidacyjno - wychowawczych    lub   kształcenia   specjalnego.
Od stycznia 2013 roku w Placówce działa Zespół ds. Wczesnego Wspomagania Dziecka, w którym z zajęć ze specjalistami korzysta 69 dzieci.

Ośrodek zatrudnia wykwalifikowaną kadrę merytoryczną w skład której wchodzą pedagodzy specjalni o następujących specjalnościach oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika; logopedzi, psychologowie i rehabilitanci, specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dzięki zatrudnieniu kadry o różnych specjalnościach program zajęć, którym jest opracowywany dla każdego Podopiecznego indywidualnie przez wszystkie osoby, które pracują z dzieckiem jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby Podopiecznych Placówki i dostosowany do indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego z Podopiecznych. Kadra Ośrodka nieustanie się dokształca uczestnicząc w różnorodnych kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach, konferencjach oraz studiach uzupełniających i podyplomowych.

Placówka wyposażona jest w pomoce do zajęć, które wspierają proces edukacyjny i przyczyniają się do tego, by zajęcia prowadzone w Placówce były ciekawe i różnorodne. Sale Ośrodka wyposażone są w komputery i programy komputerowe do terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. We wszystkich salach terapeutycznych Podopieczni korzystają z tablic interaktywnych. Do każdej z grup zakupione są tablety z oprogramowaniem MÓWIK dzięki którym dzieci, które nie porozumiewają się werbalnie mogą komunikować się z terapeutami. Korzystamy także z programów Dromnibus i Magicznego Dywanu. Podopieczni Ośrodka korzystają z sali doświadczania świata, sali rehabilitacyjnej i sali gimnastycznej mieszczących się na parterze budynku BARKI. Ponadto dzieci uczestniczą regularnie w zajęciach dogoterapii, a w sezonie jesiennym, wiosennym i letnim wraz z Podopiecznymi jeździmy na zajęcia na basenie oraz na zajęcia hipoterapii. Sam budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - posiada windę, korytarze w budynku są szerokie, a łazienki dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózków. 

 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Jabłonce ''BARKA''
Tetmajera 4, 34-480 Jabłonka
tel/fax (18) 265 24 90
e-mail: orewjablonka@onet.pl

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Jabłonce
49 8798 0002 0000 0001 6492 0001