STRONA GŁÓWNA
AKTUALNO¦CI
O NAS
WARUNKI PRZYJĘCIA
KADRA
KONTAKTPracownia plastyczno-techniczna

Zajęcia prowadzone w pracowni plastyczno-technicznej umożliwiaj± uczestnikom rozwijanie i odkrywanie swoich zdolno¶ci manualnych, a także plastyczno- technicznych. Jest to forma rehabilitacji, która rozwija sprawno¶ć manualn±, usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową, uwrażliwia na piękno, pozwala na ujawnienie i odreagowanie negatywnych emocji, uczy jak dbać o estetykę stanowiska pracy, a także udoskonala posiadane już techniki plastyczno-techniczne. Pracownia wyposażona jest w niezbędne materiały i pomoce, które potrzebne s± do realizacji zamierzonych prac. Zajęcia prowadzone s± metod± grupową b±dź też indywidualnie. Zajęcia plastyczno-techniczne s± niezwykle istotn± form± rehabilitacji pozwalaj±c± na wyrażanie swoich uczuć i potrzeb, swojej odmienno¶ci bez obaw przed byciem nieakceptowanym, a także pomagaj± zaakceptować odmienność innych.
Uczestnicy zajęć poznaj± bądź udoskonalaj± następujące formy zajęć:
* Malowanie farbami akwarelowymi, plakatowymi, itp.,
* Dekorowanie przedmiotów technik± Decupage,
* Wykonywanie ozdób ¶wi±tecznych, kartek okoliczno¶ciowych,
* Rysunek ołówkiem, kredkami,
* Lepienie z masy plastycznej solnej,
* Wyklejanie kulkami z bibuły,
* Malowanie na szkle.

[galeria]

 

 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawno¶ci± Intelektualn± - Koło w Jabłonce ''BARKA''
Tetmajera 4, 34-480 Jabłonka
tel/fax (18) 265 24 90
e-mail: zk.jablonka@psouu.org.pl